Zespół
 

 

Omkara lub innaczej pranava (czyli sylaba om) jest reprezentacją Najwyższego w formie dzwięku. Jest to sylaba od której zaczynają się wszystkie mantry wedyskie i która kieruje każdą mantrę do Najwyższego. W Wedach jest powiedziane, że Omkara jest rezerwuarem wszystkich energi Boga.

Mundukya Upaniszad, jedna z indyskich Wed tak ją opisuje:

„Omkara jest dzwiękową inkarnacją Boga, Najwyższej Osoby. Jako taka Omkara jest wieczna, nieskończona, transcendentalna, najwyższa i niezniszczalna. Ona jest początkiem, środkiem i końcem, a mimo to sama nie ma początku.

Powinno się zrozumieć, że omkara jest reprezentacją Najwyższego w sercu każdej istoty. Ktoś kto rozumie że omkara i Wisznu to ten sam przenikający wszystko byt, nigdy nie lamentuje w tym materialnym świecie i staje się człowiekiem wyższej klasy.

Pomimo tego, że nie posiada materialnej formy, jest ona nieskończenie rozprzestrzeniającą się i ma nieskończoną ilość form.

Poprzez zrozumienie omkary można uwolnić się od dualizmu świata materialnego i osiągnąć wiedzę absolutną. Dla tego też omkara jest najbardziej pomyślną reprezentacją Najwyższego Pana.”


Więc jak wygląda ta sylaba OM oryginalnie? Jest to dość prosty wzór i wygląda mniej więcej tak:

Jest też bardzo prosty sposób aby taką om'kę uzyskać na swoim komputerze - wystarczy w dowolnym edytorze tekstów wybrać czcionkę „Windings” (każdy m$ windows ma ją standardowo) i napisać "\", czyli tak zwany backslash. Sylaba „om” powinna się pojawić na ekranie. Teraz można dołączać do e-maili, wstawić jako tapetę pulpitu (dla pomyślności) albo wydrukować sobie nad łóżkiem.

 A jakby było mało to poniżej prezentujemy małą galeryjkę przeróżnych omkar, czyli sylab OM: 


Bhakta Juzek
Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Bhakta Juzek