Weganie i Wedy

Prezentujemy tutaj obszerną publikację, która szczegółowo analizuje wzajemy stosunek weganizu i starożytnych Wed.
Autor: Vraja Kishor das (108). Opracowanie z języka angielskiego: Mukunda i Yoyo

 

 

Wprowadzenie

„Weganie” i „Wedy”... Kim są weganie? Czym są Wedy?

Weganem jest ten, kto nie używa żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wedy to olbrzymia literatura, zawierająca szczegółową wiedzę o wszystkich praktycznych i filozoficznych aspektach egzystencji. Geograficznie rzecz ujmując pochodzą ze Wschodu; są znane głównie ze względu na mądrość duchową, jaką prezentują.

Wielbiciele Boga, podążający za systemem przedstawionym w Wedach, znani szerzej jako „Hare Kryszna" tradycyjnie opowiadają się za korzystaniem z produktów mlecznych. Weganie tradycyjnie są temu przeciwni. W przeszłości ta niewielka niezgodność wywołała wybuch niewiarygodnej liczby nieporozumień pomiędzy tymi dwoma grupami.

Nosząc imię Vraja Kishor das, nie mogę ukryć faktu, że jestem członkiem ruchu Hare Kryszna. Obiecuję jednak, że celem tej publikacji nie jest opowiadanie się po jednej stronie i potępianie drugiej. Nie chcę dodatkowo zwiększać owych nieporozumień.

Ostatnio sytuacja znacznie się zmieniała, obie grupy zaczynają współpracować w o wiele bardziej konstruktywny sposób. Wiele osób opowiada się obecnie zarówno za Wedami, jak i za weganami. To zachęcające.

Jako wielbiciel wedyjski, pozwólcie, że zacznę od wyrażenia słów podziwu i szacunku dla wegan, którzy chcą poświęcić zadowalanie zmysłów na rzecz słusznej sprawy. Ten duch samopoświęcenia jest rzadkim i godnym pochwały klejnotem we współczesnym świecie, który rządzony jest przez egoistyczny konsumeryzm i bezmyślną chciwość.

Z czysto wedyjskiego punktu widzenia, weganie zasługują oczywiście na konkretny szacunek za popieranie i obronę filarów wedyjskiej moralności, szczególnie zaś pierwszego z nich: miłosierdzia w stosunku do wszystkich żywych istot.

W duchu wzajemnego szacunku chciałbym rozpocząć naszą dyskusję o systemie wedyjskim i wegańskim – w jaki sposób są one do siebie podobne, czym się różnią i, co najważniejsze, w jaki sposób mogą współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu: świata wolnego od okrucieństwa.


Spis treści

Centralizacja - korzeń okrucieństwa
Aby zrozumieć w jaki sposób można uwolnić się od okrucieństwa, musimy odkryć jego przyczynę.

Wedyjskie Rolnictwo
Dyskusja o wedyjskim systemie samowystarczalnego, nie scentralizowanego rolnictwa. Omawiamy tu moralność utrzymywania gospodarstw używających wołów oraz używania produktów mlecznych, zarówno tych doskonałych jak i współczesnych.

Wedyjski Weganizm?
Żyjąc we współczesnym świecie nie brakuje nam ideałów. Ten rozdział będzie popierał ogólny szacunek dla wedyjskiego weganizmu (równoczesnego praktykowania weganizmu i Świadomości Kryszny) i fakt, że możliwym jest wprowadzenie go w życie. Rozdział ten poprze również szacunek dla bhaktów będących lakto-wegetarianami i omówi moralność używania produktów mlecznych, zwłaszcza współczesnego mleczarstwa. Ta część kulminuje w zwięzłym przeglądzie wedyjskiego schematu życia bez okrucieństwa.

Uzupełnienia
A - Pytania o wartość farm używających siły zwierząt
B - Pytania o wartość wedyjskiego weganizmu
Podziękowania dla:
H.D.G. Śrila Dhanurdhara Swami (za wszystko); H.H. Gunagrahi Goswami (rozpoczęcie tej pracy & porady); Hare Krishna D.D., H.L. Sarah, i Ben E.C. (za czytanie rękopisów); B. Kelly (prace badawcze); ISKCON Towaco (wsparcie psychiczne, mentalne i duchowe).

Wasze Komentarze i Pytania kierujcie do:

Vraja Kishor das
PO Box 109 Towaco,
NJ 07082-0109 USA

Przyślij znaczek wraz z listem.

 


Bhakta Juzek
Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Bhakta Juzek