Centralizacja

Korzeń okrucieństwa

Zarówno założenia wegańskie jak i wedyjskie zgadzają się co do tych dwóch punktów: (1) Świat jest bez potrzeby okrutny, i (2) do nas, jako ludzi, należy odpowiedzialność za zmniejszenie tego okrucieństwa na ile to tylko możliwe. Pytanie brzmi: jak? W jaki sposób mogę być w jak największym stopniu wolny od okrucieństwa?

Przez ostatnich siedem lat próbowałem znalezć odpowiedz na to pytanie, głównie poprzez czynienie wysiłków w kierunku wyeliminowania różnych paskudnych rzeczy z mojej diety, szafy i szafki z lekarstwami. Te wysiłki oczywiście obniżyły mój udział w okrucieństwie, ale obojętnie jak dobrym nie próbowałbym być, zawsze pozostawało coś, co uwikływało mnie w okrucieństwo. Wydawało się, że nigdy nie będę w stanie wyeliminować dostatecznie dużo. Czułem się jak złapany na pętlę. Bez przerwy coś było nie tak.

To pytanie nie dawało mi spokoju. W jaki sposób mogę uwolnić się od okrucieństwa? Aby w pełni wyleczyć chorobę trzeba wyeliminować jej oryginalną przyczynę, tak więc poszukiwałem pochodzenia współczesnego okrucieństwa. Moja konkluzja: Przyczyną współczesnego okrucieństwa jest centralizacja rolnictwa.

Centralizacja Rolnictwa

Przed połową XIX w. gospodarstwa były liczne i fizycznie małe - spełniając lokalne potrzeby. Prawie każdy był rolnikiem. Około 1840r. sytuacja jednak zaczęła się zmieniać. Rozpoczęła się centralizacja.

Amerykanie odkryli „lepsze” sposoby uprawiania ziemi, sposoby pozwalające ziemi produkować więcej żywności przy udziale mniejszej liczby rolników. To "uwolniło" rolników od pól i pozwoliło im przenieść się do burżuazyjnych miast - i rozpocząć pracę w fabrykach. Stopniowo coraz więcej ludzi odkładało swoje motyki biorąc do rąk klucze nakrętkowe.

W rezultacie, zmechanizowana technologia znalazła się w pełnym rozkwicie, który z kolei zintensyfikował proces centralizacji.

Wiejski młynarz ze swoim zasilanym przez woły młynem otworzył drogę zautomatyzowanym młynom w wielkich środkowozachodnich miastach... Lepsze sposoby wyrabiania stali pomogły rozwinąć się kole, a chłodnicze samochody pomogły rozwinąć się wielkim rzezniom w miejscach takich, jak Chicago, St. Louis, i Kansas City... Ale największa siła powodująca zarzynanie krów miała dopiero nadejść - traktor.

Z nastaniem dwudziestego wieku duże firmy zaczęły skupować drobnych rolników. Wyłoniły się ogromne przemysłowe gospodarstwa. Poprzez używanie traktorów i podobnych im maszyn, kilku robotników mogło "uprawiać" ogromne obszary ziemi. Rezultat: Wielkie dochody dla właścicieli uprzemysłowionych gospodarstw i wielkie korzyści dla przemysłu usytuowanego w miastach.

Obecnie większość ludzi żyje na terenach zurbanizowanych lub subzurbanizowanych. Ich pożywienie rośnie w odległych miejscach; przewozi się je przez całe mile w zasilanych zasobami naturalnymi ciężarówkach lub pociągach, aby pózniej kupowane było w klimatyzowanym sklepie spożywczym w plastikowych opakowaniach. Zostało niewielu rolników.4 Tych niewielu rolników stawia czoło ogromnemu zadaniu jakim jest nakarmienie całego narodu i dlatego muszą silnie polegać na zmechanizowanych technikach masowej produkcji; technikach, które jak wiemy, poważnie szkodzą Ziemi i jej mieszkańcom.

Masowa produkcja rolna wyczerpuje i niszczy glebę. Traktory i maszyny rolnicze zanieczyszczają środowisko odpadami przemysłowymi i spalinami. Ex-rolnicy doprowadzili do narodzin wielkiego miasta, które praktycznie zadusiło świat zanieczyszczeniami i okrucieństwem.

Znamieniem okrucieństwa w stosunku do zwierząt jest jedzenie mięsa, którego powiązanie z centralizacją jest niezaprzeczalne i bardzo istotne. Po II Wojnie Światowej traktory wkroczyły na scenę z pełną siłą i stopień centralizacji wzrósł bardzo znacząco. "Benzyna zastąpiła owies, jako główne 'paliwo' używane w operacjach rolniczych, uwalniając kolejne miliony akrów ziemi, na której uprawia się zboże dla planów przynoszących dochody".5 Przy użyciu dodatkowo chemicznych nawozów i krzyżowań produkcja zboża uległa bardzo szybkiemu wzrostowi o 50% lub więcej. To spowodowało, że ceny zboża wzrosły a dochody zmniejszyły się. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych musiał zapłacić ogromne subwencje aby zwolnić rolników za kaucją. Coś trzeba było zrobić z nadmiarem zboża:

Łatwy dostęp do, jak by się mogło wydawać, niewyczerpalnych zasobów taniego zboża, pomógł uczynić Stany Zjednoczone narodem "zjadaczy steków"...Zwierzęta są faszerowane zbożem. W tym sensie to było i jest marnotrawieniem zboża. Ale Ameryka ma dużo zboża, a system żywnościowy jaki się pojawił sprawia, że możliwe - a nawet ekonomicznie konieczne - jest uprawianie tak dużo zboża jako to tylko możliwe z powodu (konieczności utrzymania) żywego inwentarza.

Skoro centralizacja pozwala na "produkcję" mięsa, toruje również drogę ku jego konsumpcji. Powodując tyle marnotrawstwa, mięso zawsze było drogie, ale skoro ex-rolnicy stali się bogaci w miastach, spożycie mięsa osiągnęło szczyty. A wszystko z powodu centralizacji.

Skupienie się na masowej produkcji doprowadziło do nadmiernego wzrostu populacji, który spowodował wycinanie lasów pod wypasanie zwierząt i przyniosło niemal groteskowo okrutne warunki życia dla zwierząt, jak również anormalny wzrost problemów ze środowiskiem naturalnym z powodu ogromnej liczby przypadków marnowania zwierząt - ponownie, spowodowanego przez centralizację.

Centralizacja rozpoczęła się 150 lat temu, ale zaczęła się szybciej rozrastać od lat 50-tych, po II Wojnie Światowej. To nie przypadek, że bezrobocie, przemoc, nadużycia seksualne, spożycie alkoholu, zniszczenie środowiska, jedzenie mięsa i wszystkie formy okrucieństwa również dramatycznie wzrosły w tym samym czasie.

Jedzenie mięsa, uprzemysłowione rolnictwo, okrucieństwo wobec zwierząt, przestępstwa itd... wszystkie zostały znacznie ułatwione przez centralizację rolnictwa.

Decentralizacja, Lekarstwo Przeciw Całemu Okrucieństwu

Jeżeli centralizacja jest przyczyną całego okrucieństwa, decentralizacja jest lekarstwem przeciw niemu. Oto klucz, którego szukałem. Oto szczepionka na dręczące pytanie jak żyć będąc wolnym od okrucieństwa: decentralizacja rolnictwa. Ale w jaki sposób JA mógłbym to zrobić?

| Poprzednia Strona | Następna Strona |

 

 


Bhakta Juzek
Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Bhakta Juzek